A Flama Protect, som experts en sistemes contraincendis...

 admin@flamaprotect.com

DETECCIÓ AUTOMÀTICA CO

DETECCIÓ AUTOMÀTICA CO

La finalitat bàsica d’un sistema de detecció de monòxid de carboni (CO), és assegurar unes condicions mínimes de salubritat de l’aire quant a monòxid de carboni.

Les principals fonts de generació de CO són els motors de gasolina dièsel dels vehicles, és per aquesta raó que aquest tipus d’instal·lacions és necessària en aparcaments ventilats mecànicament i amb més de 5 places i 100 m².

El sistema de detecció de CO s’acostuma a connectar al sistema de ventilació dels aparcaments, d’aquesta manera aquest es connecta per a aconseguir un nivell òptim de monòxid de carboni en l’aire.

Poden estar formats pels següents elements:

● Central d’incendis.
● Detectors de CO.