A Flama Protect, som experts en sistemes contraincendis...

 admin@flamaprotect.com

Extintors d'agua+AFFF

EXTINTORS D’AGUA+AFFF

L’escuma és utilitzada com a agent extintor per combatre els incendis dels productes combustibles per als que s’utilitza són:

L’escuma és utilitzada com a agent extintor per combatre els incendis dels productes combustibles per als que s’utilitza són:
● Líquids combustibles i inflamables.
● Sòlids.


El seu ús més estès és per a líquids combustibles i inflamables, però gràcies a la seva capacitat com a agent extintor s’utilitza cada vegada més per focs de classe A, prova d’això és que cada vegada més es veuen extintors d’escuma AFFF.

En els de la Classe D, NO es pot aplicar ja que en els focs de metalls pot ser perillós.

Son extintors amb un pes de:

6 Kg

9 Kg