A Flama Protect, som experts en sistemes contraincendis...

 admin@flamaprotect.com

Extintors de Pols

EXTINTORS DE POLS

Els extintors de pols ABC són utilitzats per a diferents tipus de focs:

● Per focs de materials sòlids, principalment de tipus orgànic (fusta, paper, cartró, teixits …) als quals la combustió es realitza produint brases.
● Per focs de líquids o de sòlids que amb calor passen a estat líquid com ara el quitrà, gasolina, olis ..
● Per focs de gasos com acetilè, butà, propà, gas ciutat …

Extintors pols ABC portàtils:

Son extintors amb 1 Kg. de pes fins a 12 Kg. i dins d’aquesta classificació podem trobar extintors de:

3 Kg

6 Kg

9 Kg

12 kg

D’ús obligatori en comunitats de propietaris, aparcaments, locals comercials, restaurants i tot tipus d’indústria.

Extintors pols ABC mòbils:

Son extintors de:

• 25 Kg.
• 50 Kg.

Acostumen a portar rodes per a ser desplaçats.

25 Kg

50 Kg

D’ús obligatori en aparcaments, gasolineres, centres comercials, grans naus industrials …