A Flama Protect, som experts en sistemas contraincendis...

 admin@flamaprotect.com

DETECCIÓ ANALÒGIC

DETECCIÓ ANALÒGICA

El sistema de detecció d’incendis analògica és un tipus d’instal·lació molt més complexa que la detecció convencional, a diferència d’aquesta, el sistema analògic reconeix individualment a cada un dels detectors, polsadors, sirenes o mòduls que la conformen, pel que a l’hora de reflexar una alarma,ens indica el punt exacte on es produeix , ja que prèviament i mitjançant programació, es nombren tots els elements.

Aquest tipus d’instal·lació és el més adequat per edificis administratius , hotels o hospitals, on d’altre manera seria del tot impossible localitzar el punt en alarma per les compartimentacions dels mateixos.

Poden estar formats pels següents elements:

● Central d’incendis.
● Detectors de temperatura.
● Detectors òptics de fum.
● Barrera òptica de fum: molt eficient en espais diàfans com ara sales grans.
● Fonts d’alimentació.
● Mòduls.
● Polsadors.
● Sirenes interiors.
● Sirenes exteriors.