A Flama Protect, som experts en sistemas contraincendis...

 admin@flamaprotect.com

SISTEMA VIA RÀDIO

DETECCIÓ VIA RÀDIO

La detecció d’incendis via ràdio és necessària en edificis que és de el tot impossible fer els passos d’instal·lacions per a la tipologia pròpia de l’edifici, com pot ser una masia, una casa rural o un espai on les parets són amples i la distribució no permet fer la instal·lació més tradicional.

D’aquesta manera s’eviten grans obres i es fa una instal·lació més ràpida, ja que no cal cablejar tots els elements.

Poden estar formats pels següents elements:

● Central d’incendis.
● Detectors de temperatura.
● Detectors de fum.
● Barrera òptica de fum: molt eficient en espais diàfans com a grans espais.
● Fonts d’alimentació.
● Mòduls.
● Receptors.
● Polsadors.
● Sirenes interiors.
● Sirenes exteriors.