A Flama Protect, som experts en sistemas contraincendis...

 admin@flamaprotect.com

Extintors de marina

EXTINTORS DE MARINA

Abans d’emprendre un viatge en una embarcació d’esbarjo és necessari la seva posada a punt.

És imprescindible conèixer i, per tant, aplicar les normatives sobre extintors corresponent a les embarcacions d’esbarjo abans de sortir a navegar.

Totes les embarcacions, ja siguin d’esbarjo, de pesca, de turisme, catamarans …, en funció de la seva longitud i potència estan obligades a estar dotades d’equips de seguretat contra incendis.

Els extintors són els elements principals que exigeix ​​la normativa a bord de les embarcacions, i és recomanable portar mantes ignífuga

Els extintors han d’estar senyalitzats i instal·lats en punts de fàcil accés, en posició vertical i allunyats de qualsevol font possible d’incendi, a un o dos metres aproximadament, a més d’estar correctament homologat per la Direcció General de la Marina Mercant i estaran sotmesos a les revisions corresponents.

Son extintors amb un pes de:

3 Kg

6 Kg