A Flama Protect, som experts en sistemas contraincendis...

 admin@flamaprotect.com

Manteniment D´Extintors

MANTENIMENT D’EXTINTORS:

Es obligatori realitzar el manteniment dels extintors de forma trimestral, anual i quinquennal Segons el RD 513/2017 i UNE 23120: 2011.

Segons normativa CTE DB SI 4 Capítol 2, RD 513/2017 i RD 2267/2004 també és obligatori senyalitzar la ubicació dels extintors amb una placa fotoluminiscent homologada.